Znanstveni autoritet Cochrane

Oxford - e-cigarete su korisne za prestanak pušenja

Cochrane istraživanje i zaključci o e-cigaretama kao sredstvu za pomoć pri liječenju ovisnosti o pušenju globalno su prenošeni i citirani. Način na koji su znanstvenici ovog globalnog znanstvenog autoriteta došli do toga, iznijet je kroz razgovor sa sudionicom sa Sveučilišta Oxford koji ovdje prenosimo.

Pušenje je kod nas, ali i u zemljama oko nas, odavno problem. Prisutno na svakom okupljanju, bilo veselje ili tuga, kao kakvo kulturološko naslijeđe. Zemlja s tisuću otoka, zemlja s milijun pušača. Daleko s ovim od ironije ili kakve antireklame. To je istina. Neovisno o različitim postocima iz različitih izvora o trenutnom broju pušača kod nas, pušenje je prostim okom u našem dijelu svijeta naprosto prihvaćeno ponašanje. Problem je što posljedice nisu kulturološke ni trenutne nego zdravstvene i nakupljajuće. Današnji pušač štetu će zdravljem “plaćati” možda za deset godina i više. Unatoč tomu pušenje je nekako postalo “anti tema”; kao da svi sve znamo o tomu. Tema mahom oživi na kakvim stručnim događanjima i okupljanjima te izvještajima među kojima se zadnjih mjeseci često poziva na Cochrane istraživanje. Za rezultate tog rada čuli smo na više različitih medicinskih kongresa zadnjih mjeseci, a na njega se poziva i CROHM, udruga korisnika bezdimnih duhanskih proizvoda. Rezultati o učinku e-cigareta kao alata za pomoć pri prestanku pušenja su mahom šturom provučeni kroz temu ovisnosti o pušenju. Razlog je to ovom razgovoru s Ailsa Butler sa Sveučilišta Oxford (Nuffield Department of Primary Care Health Sciences) o detaljima ovog rada i njegovog zaključka. Opis samog načina rada Cochrane pregleda ukazuje na težinu i temeljitost kojom se dolazi do bilo kojeg zaključka pa tako i ovog koji je sada tema. Jednako tako pokazuje i kako su ovi zaključci prihvaćeni i već primijenjeni u konkretne prakse u nekim drugim zemljama.

Molim vas pojašnjenje što je Cochrane i zašto su njegova istraživanja i zaključci važni za znanstvene i daljnje svrhe?

- Cochrane je globalna neovisna mreža istraživača, profesionalaca, pacijenata, struke i zainteresiranih za zdravlje koji prikupljaju sve dostupne visoko kvalitetne dokaze o specifičnim zdravstvenim temama i sumiraju ih u Cochrane Reviews. Neovisni o ikakvim komercijalnim sponzorima, njihove su revizije visoko prihvaćene kao zlatni standard za autoritativno pouzdano zdravstveno istraživanje. Na Oxfordu je još 1996. godine osnovana Tobacco Addiction Group, koja je objavila više od 90 pregleda koji su utjecali na politike i koje su citirane u zdravstvenim međunarodnim smjernicama uključujući NICE, američki FDA, kanadsko Ministarstvo zdravstva, Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Global Initiative for Chronic Lung Disease, među ostalima.

Što je motiv i što je cilj ovog rada?

Pušenje je vodeći uzrok preventabilnih smrti s više od osam milijuna smrti godišnje u svijetu. Uključujući 1,3 milijuna smrti od pasivnog pušenja (WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco). Prestanak pušenja smanjuje rizik za obolijevanje od raka pluća i drugih bolesti. Mnogima je teško prestati pušiti. Željeli smo vidjeti mogu li e-cigarete pomoći i da li ljudi koji ih koriste imaju kakve neželjene učinke. Naš pregled ima za cilj unaprijediti znanje oko e-cigareta kao alata za pomoć pri prestanku pušenja radi razvoja znanstveno dokazanih politika za prestanak pušenja na temelju točnih i evoluirajućih informacija. Nastojimo prikupiti dokaze kako bi ispitali sigurnost, toleranciju i učinkovitost korištenja e-cigareta kao pomoći pušačima da postignu dugotrajnu apstinenciju, u usporedbi s beznikotinskim cigaretama i drugim tretmanima za prestanak pušenja ili bez ikakvih tretmana. Naš pregled je gledao pušače na početku istraživanja i bili su ponuđeni koristiti e-cigarete kao pomoć za prestanak pušenja, ponekad u usporedbi s drugim alatima za pomoć pri prestanku pušenja. Taj rad je bio dosad više puta ažuriran i konvertiran u Living Systematic Review uz potporu Cancer Research UK. Što to znači - da autori svaki mjesec pretražuju literaturu kako bi inkorporirali nove dokaze u pregled redovito. Posljednji pregled je iz siječnja 2024. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub8/full.

Što je i na koji način analizirano u ovom istraživanju, koliko je znanstvenika uključeno?

Autorski tim čine eksperti iz UK, Australije, Novog Zelanda i Amerike ( Sveučilište Oxford, Sveučilište Harvard, Sveučilište Queen Mary London, Sveučilište East Anglia, Sveučilište Auckland, Sveučilište New South Wales, Sveučilište Monash). Svih 13 znanstvenika su neovisni akademici bez ikakvih veza s industrijom e-cigareta ili duhanskom industrijom. Naš pregled je prikupio informacije iz 88 dovršenih studija s uključenih 27 235 ispitanika od kojih je 47 studija randomizirano kontrolirano. Procjenjivan je način na koji su studije napravljene kako bi se vidjela razinu sigurnosti u rezultate. Gledano je kako su birani sudionici studija, jeu li intervencije jednako intenzivne, jesu li rezultati mjereni objektivno, jesu li ljudi po putu isključivani iz studije, postoje li i kakve razlike među grupama ispitanika, jesu li rezultati selektivni i sve druge potencijalne rizike. Ako postoji jedan ili više od ovakvih rizika tada se pregled označava s visokim rizikom. Puni opis naših metoda i analiza dostupan je ovdje.

Računamo ratio rizika radi izmjere učinka tretmana. Provodimo analize osjetljivosti. Procjenjujemo heterogenost ili razlike između studija. Procjenjujemo pristranost koristeći dijagrame lijevka gdje deset ili više randomiziranih kontrolnih studija pridonosi rezultatu. Gdje je primjenjivo, izvlačimo podatke iz randomiziranih kontrolnih studija upareno s meta analizama, grupiranjem studija prema tipu i ishodu. Podatke iz single - armed intervencijskih studija (tip istraživanja gdje se proučava samo jedna grupa ispitanika op.a.) sumiramo. Provodimo NMA (fixed‐effect network meta‐analyses) radi daljnjeg uvida u komparativne učinke izvlačeći podatke iz direktnih i indirektnih usporedbi. Kako za jednake tako i za NMA, provodimo analize osjetljivosti kako bi utvrdili da li su rezultati osjetljivi na povlačenje studija smatranih da su u visokom riziku od kakvog interesa i povlačenju studija koje su sponzorirane od duhanske ili industrije e-cigareta. Koristeći standarde Cochrane metodologije stvaramo zaključke uz sigurnost dokaza za tri glavne usporedbe; nikotinske e-cigareta prema beznikotinskim, nikotinske e-cigarete prema nikotinskoj zamjenskoj terapiji i nikotinske e-cigarete prema bihevioralnoj podršci ili bez podrške.

Što su glavni zaključci ovog istraživanja?

U sažetku, glavni su zaključci:

postoji visoka sigurnost dokaza da će više ljudi prestati pušiti najmanje šest mjeseci koristeći nikotinske e-cigarete negoli nikotinsku zamjensku terapiju ( 7 studija, 2544 ljudi).

umjerena sigurnost dokaza da će više ljudi prestati pušiti na najmanje šest mjeseci koristeći nikotinske e-cigarete nego e-cigarete bez nikotina ( 6 studija, 1613 ljudi)

na svakih sto ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete za prestanak pušenja, njih osam do deset može uspješno prestati u usporedbi s njih 6 od 100 koristeći nikotinsku zamjensku terapiju, sedam od sto koristeći e-cigarete bez nikotina ili četiri od 100 koristeći bihevioralnu podršku ili bez ikakve podrške.

nedovoljno je dokaza za odrediti koliko je neželjenih efekata koristeći nikotinske e-cigarete ili druge načine. No, postoji nešto dokaza sličnih niskih brojki o neželjenim efektima uključujući ozbiljne, kad nijedna od uključenih studija nije detektirala ozbiljne nuspojave povezane s mogućom uporabom e-cigareta. Postoji nešto dokaza o neželjenim učincima poput glavobolje, kašlja, iritacije koji s kontinuiranom upotrebom prestaju. Navode se i nuspojave korištenja nikotinske zamjenske terapije. Sigurnost dokaza je ograničena malim brojem studija i potrebni su daljnji dokazi.

U nekim studijama, smanjene koncentracije toksina i štetnih biomarkera su promatrane kod ljudi koji su pušili i potom se prebacili na vejpanje koje su konzistentne sa smanjenjima viđenim pri prestanku pušenja.

Rezultati ne sugeriraju da su e-cigarete zdravije nego da mogu koristiti kao pomoć pri prestanku pušenja pušačima?

Naši rezultati pokazuju visoku razinu dokaza da nikotinske e-cigarete povećavaju stopu odvikavanja u usporedbi s nikotinskom zamjenskom terapijom. Visoka sigurnost dokaza znači da nije vjerojatno kako bi daljnji dokazi promijenili ovaj zaključak. E-cigarete su učinkovitije kao alat za prestanak pušenja od nikotinske zamjenske terapije i zato su koristan alat za pomoći trenutnim pušačima da prestanu pušiti cigarete.

Što se dogodilo nakon ovog rezultata, koji nalazi su važni za istaknuti i mogu imati direktan utjecaj?

Naš rad je informirao nacionalne i međunarodne politike i prakse o e-cigaretama pružajući temeljite i nepristrane zaključke o dokazima o e-cigaretima. Naša revizija je citirana u više od 30 smjernica uključujući one u Engleskoj, Australiji, Novom Zelandu, Finskoj, American Diabetes Association (Američkoj dijabetičkoj asocijaciji), European Society of Cardiology (Europskom kardiološkom društvu), američkom National Comprehensive Cancer Network i irskom Department of Health.

Doprinijeli smo nedavno objavljenom izvještaju Royal College of Physicians.

Izvještaj Royal College of Physicians

Web stranica

Izvještaj od OHID (Office for Health Improvements and Disparities) citira pregled kao izvor informacija o učinkovitosti e-cigareta kao pomoći za prestanak pušenja.

Briefing pripremljen s partnerom ASH (Action on Smoking and Health) citiran je u neovisnom izvještaju u vladinim politikama kontrole duhana “Kahn review: making smoking obsolete” 2022. Preporuka iz Khan izvještaja o pružanju e-cigareta za prestanak pušenja “swap to stop” uzeta je s ciljem postizanja “smoke free” do 2030. Cochrane pregled je uvršten u plan UK vlade “New tobacco control plan”. U 2023. britanska vlada obvezala se podržati milijun odraslih pušača s programom “swap to stop”, što je prva takva shema u svijetu.

Teško je “predviđati budućnost”, ali na temelju svih trenutnih informacija, što je buduća uloga e-cigareta - sredstvo za prestanak ili proizvod jednak cigaretama?

E-cigarete su korisna pomoć za prestanak pušenja uz ostale alate. Smatramo da ako ne koristite klasične cigarete tada ne bi trebali ni e-cigarete i da e-cigarete ne smiju biti ciljane nepušačima.

Što bi preporučili zdravstvenim autoritetima u zemljama s visokom stopom pušača kao što je Hrvatska?

E-cigarete su sigurnije od klasičnih pa prelazak na manje štetan proizvod bi bio razuman pristup za smanjiti štetu. U našem su pregledu promatrane smanjene koncentracije toksina i štetnih biomarkera kod ljudi koji su pušili i počeli vejpati, konzistentno sa smanjenjima viđenima kod prestanka pušenja.

Loading...