UK Cancer Research

Vodič o e-cigaretama: Što je dokazano, a što se još uvijek istražuje?

U posljednjih desetak godina e-cigarete su postale masovno prisutne diljem Europe pa tako i kod nas. Dostupan je veliki broj različitih proizvoda, a s rastom ponude i korištenja e-cigareta, razvija se i rasprava oko uloge i štetnosti tih proizvoda.

Glavna prednost e-cigareta jest da one pomažu odraslim pušačima u prestanku pušenja te da smanjuju štetnost od pušenja. Prema Uredu za nacionalnu statistiku Ujedinjenog Kraljevstva, razina pušenja cigareta u 2022. bila je najniža u posljednjih deset godina, a uzrok smanjenja se veže upravo porastom uporabe alternativnih proizvoda, najviše e-cigareta. Ono što je važno odmah naglasiti jest kako većina e-cigareta sadrži nikotin, tvar koja izaziva ovisnost. Zato je važno napraviti sve što je moguće da ih ljudi koji nikada nisu pušili, osobito mladi, ne počnu koristiti.

Budući ne postoji još dovoljno opsežnih istraživanja o e-cigaretama, potrebno nam je još znanja kako bismo dobili cjelovitu sliku o njima. Linda Bauld, profesorica javnog zdravstva na Sveučilištu u Edinburghu, smatra: “Ovo su još uvijek relativno novi proizvodi. No, napravljena je ogromna količina istraživanja. Sada je to daleko sofisticiranija rasprava nego što je bila ranijih godina.”

Puno je različitih poruka kada je riječ o e-cigaretama u eteru, a mnogi medijski naslovi sugeriraju da su e-cigarete i drugi bezdimni proizvodi jednako štetni ili čak i štetniji od cigareta. Ono što znamo je zapravo suprotno - dosadašnja istraživanja pokazuju da je korištenje legalnih e-cigareta daleko manje štetno od pušenja.

Važnost kupovine od provjerenog izvora

Pojedine su studije otkrile štetne učinke e-cigareta. Međutim, te studije se obično provode na životinjama ili stanicama u laboratoriju, a ne na ljudima, i koncentracije aerosola od e-cigareta koje se koriste u istraživanju često su mnogo veće od onih kojima bi ljudi bili izloženi u stvarnom životu. Iako su takvi radovi korisni za istraživanje potencijalnih štetnih učinaka e-cigareta, ne bi se trebali koristiti za procjenu stvarnog utjecaja na ljude.

Ton rasprave također može ovisiti o tome gdje živite. U 2019. je u SAD-u zabilježeno nekoliko tisuća slučajeva respiratorne bolesti nazvane 'EVALI' (ozljeda pluća povezana s uporabom e-cigareta ili proizvoda na paru) i gotovo 70 smrtnih slučajeva povezanih s upotrebom e-cigareta. No, medijski naslovi o tim nesretnim događajima su zavarali pravu raspravu jer su krivci za EVALI bili toksini u ilegalnim proizvodima, nastali nestručnim miješanjem tekućina za vejpanje, a ne legalne e-cigarete.

Stoga, ako koristite e-cigarete, važno je kupovati od provjerenog dobavljača i izbjegavati nezakonite i neregulirane vejping proizvode koje možemo vidjeti diljem svijeta.

E-cigareta su manje štetne od pušenja

Najrelevantniji dostupni dokazi pokazuju da su e-cigarete višestruko manje štetne od pušenja. Primjerice, jedna je studija otkrila znatno niže razine izloženosti štetnim toksinima kod ljudi koji su prešli s cigareta na e-cigarete u usporedbi s onima koji su nastavili pušiti. Te su razine bile slične osobama koje su koristile nikotinsku nadomjesnu terapiju (NRT). Također nema izravnih dokaza da je aerosol iz e-cigareta štetna za druge, odnosno za ljude koji se nalaze u blizini korisnika e-cigareta.

Ipak, e-cigarete su relativno nov proizvod. Iz tog razloga još uvijek nema dovoljno istraživanja o dugoročnoj primjeni ili o njihovim učincima kod ljudi koji nikada nisu pušili.

“Među ljudima koji koriste e-cigarete, velika većina su pušači ili bivši pušači. Dakle, stvarno je teško razotkriti odnos između ta dva rizika”, kaže Bauld. “Za utvrđivanje definitivnih odgovora o štetnosti trebat će nam još mnogo godina.”

Ukratko, postoji još mnogo toga za naučiti. No, ono što su istraživači imali vremena proučiti tijekom posljednjeg desetljeća je ogromna količina istraživanja koja pokazuju da je duhan izuzetno štetan. To je jedan od razloga zašto već i sada, s ovom količinom istraživanja o e-cigaretama, mnogi stručnjaci zaključuju da su e-cigarete daleko manje štetne od duhana. S tim se slažu istraživači i sve više javno zdravstvenih stručnjaka.

Pomažu li e-cigarete ljudima da prestanu pušiti?

Sve je više dokaza diljem svijeta da e-cigarete mogu pomoći ljudima da prestanu pušiti. U Engleskoj je studija koja je proučavala korištenje e-cigareta i prestanak pušenja procijenila da su e-cigarete mogle pomoći u potpunom prestanku pušenja oko dodatnih 50.000 do 70.000 ljudi u Engleskoj samo tijekom 2017. godine.

Istraživanja pokazuju da je najefikasniji način za prestanak pušenja besplatna podrška od strane službi ili programa za prestanak pušenja. Dokazano je isto tako da su e-cigarete u kombinaciji s podrškom službi za prestanak pušenja jako učinkovite u pomaganju ljudima da prestanu pušiti.

Bauld kaže da je pušenje još uvijek najveći uzrok raka koji se može spriječiti. “Podrška pušačima da prestanu pušiti i mladim ljudima da ne počnu pušiti je zaista važan prioritet u prevenciji raka. Dakle, ako e-cigarete mogu pružiti podršku pojedincima kao pomoć pri prestanku pušenja, onda je to od interesa za istraživače.”

No, ima još mnogo toga što moramo saznati - moramo znati više o ulozi koju različite vrste uređaja, koncentracije nikotina i okusi imaju kod prestanka pušenja.

Vodi li vejpanje u mladosti do pušenja?

Još jedno pitanje koje se često nalazi na naslovnicama portala tiče se vejpanja među mladima; potiču li e-cigarete mlade ljude da počnu pušiti odnosno da uđu u svijet nikotina.

Općenito, nema čvrstih dokaza za takav fenomen. Iako se eksperimentiranje s e-cigaretama među mladima povećalo posljednjih godina, najnoviji podaci pokazuju da je redovita uporaba cigareta među mladima u Velikoj Britaniji i dalje vrlo niska.

Neka istraživanja pokazuju da će mladi koji koriste e-cigarete vjerojatnije kasnije pušiti, iako je taj odnos teško razriješiti jer je vjerojatnije da će mladi ljudi koji puše također vejpati. Stručnjaci su sugerirali da je za neke mlade ljude općenito vjerojatnije da će se upustiti u rizična ponašanja - poput alkohola, droga ili pušenja i e-cigareta. Stoga studije koje ispituju pušenje i vejpanje kod mladih ljudi ne pokazuju nužno da ih alternativni proizvodi dovode do toga da počnu pušiti, ali čini se vjerojatnim da će oni koji ih počnu koristiti kasnije koristiti oboje, i cigarete i e-cigarete.

Dobra je vijest da su stope pušenja i percepcije o prihvatljivosti pušenja pale kod mladih ljudi, čak i od uvođenja e-cigareta.

Je li u redu pušiti i vejpati u isto vrijeme?

U ovom trenutku nema dovoljno dobrih dokaza koji upućuju na to da je paralelno korištenje cigareta i e-cigareta gore od samog pušenja. No, ne postoji nešto što bi se smatralo sigurnom dozom u pušenju, odnosno broj cigareta koji bi se smatrao manje štetnim, pa se ljudi moraju u potpunosti prebaciti s pušenja na vejpanje da bi se vidio efekt smanjenja štetnosti.

Moguće je da neki ljudi prolaze kroz razdoblje u kojem i puše i vejpaju kako bi na kraju lakše prestali, ali trenutno ne znamo koliko dugo traje to prijelazno razdoblje ili na koji se način to razlikuje od osobe do osobe.

Stručnjaci moraju otkriti što to točno uzrokuje prebacivanje s cigareta samo na bezdimne alternative kako bi onda mogli podržati ljude da to i učine.

Naglašavajući neke od glavnih nedostataka u trenutnim istraživačkim radovima, Bauld kaže da ne znamo dovoljno o tome kako ljudi koriste e-cigarete – uključujući kako se obrasci korištenja mijenjaju i hoće li ih i kada ljudi prestati koristiti. “Imamo neke studije, ali one su zapravo prilično ograničene. Također ne znamo dovoljno o utjecaju dugotrajne upotrebe ovih uređaja na zdravlje.”

No, da bismo dobili odgovore koji su nam potrebni, studije se moraju provoditi diljem svijeta. To će omogućiti vladama i zdravstvenim tijelima da razviju najbolje zakone koji štite mlade ljude od bezdimnih proizvoda, ali istovremeno omogućavaju i potiču pušače na prelazak na e-cigarete i ostale bezdimne proizvode.

*originalni članak preuzet sa britanske zaklade za rak Cancerresearch UK

Web stranica

Loading...