NOVOSTI

Pojavnost ovisnosti o pušenju u Hrvatskoj

Pušenje je raširen javno zdravstveni problem i faktor rizika u Hrvatskoj pri čemu je više izvora o konkretnoj mjeri u smislu pojavnosti odnosno broju pušača u našoj zemlji.

Učestalo će se po ovoj temi reći kako smo “zemlja s milijun pušača”, a radi pojašnjenja te konstatacije iznosimo kroz ovaj pregled službene izvore podataka.

Uz nacionalne podatke redovito se navode i rezultati iz međunarodnih istraživanja u kojima RH sudjeluje.

Jedno od tih istraživanja je Europska zdravstvena anketa (European Health Interview Survey - EHIS) koja se provodi u intervalima od pet godina, a čiji je Hrvatska dio od ulaska u Europsku Uniju. S obzirom na navedeni interval, posljednji EHIS rezultati su dostupni za 2019. godinu, a prema njima je u RH 22,1 posto svakodnevnih pušača.

Web stranica

U ranijem krugu istog istraživanja, provedenog 2014. godine, u Hrvatskoj je bilo 25 posto svakodnevnih pušača.

Web stranica

Usporedo s rezultatima posljednjeg ciklusa Europske zdravstvene ankete, u 2019. godini provedeno je nacionalno istraživanje, naziva Zloporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, prema kojem je duhan pušilo 38,4 posto ispitanika.

Web stranica

Statistika Eurostata navodi podatke za 2019. godinu i prema njima je u RH 21,8 posto svakodnevnih pušača.

Web stranica

Važno je napomenuti kako su u svim navedenim izvorima ispitanici u dobi od 15 godina starosti nadalje te da se za međunarodno kao i nacionalno istraživanje radi o reprezentativnom uzorku od oko pet tisuća građana/ispitanika. S obzirom na ozbiljne razlike u raširenosti pušenja koje prikazuju ovi izvori podataka, za istu 2019. godinu Eurostat i EHIS najbliže procjenjuju broj pušača u RH. Prema tim izvorima s više od 20 posto pušača u dobi od 15 godina naviše RH je među prvih pet europskih zemalja po učestalosti pušenja.

Navedeno nacionalno istraživanje u pitanjima je postavilo i učestalost korištenja e-cigareta. Rezultati su pokazali kako je e-cigarete koristilo 5,5 posto odraslih i 7,4 posto mlađih odraslih, najviše u dobi između 25 i 34 godine (8,3 posto).

Web stranica

E-cigarete i alternativni duhanski proizvodi u RH su zakonski izjednačeni s klasičnim cigaretama, a zdravstveni sustav također ne čini razliku te se u kartone pacijenata ne evidentira korištenje e-cigareta. U idućem ciklusu EHIS ankete, prema dosadašnjim najavama, ispitat će se i prevalencija alternativnih duhanskih proizvoda koji su već u nizu europskih država prihvaćeni kao manje štetna opcija te u nekima i kao učinkovit alat za pomoć pri prestanku pušenja.

Izuzev validnih podataka, točno iznošenje činjenica, razvoj znanosti, poticanje istraživanja te prepoznavanje vrijednosti dosadašnjih rezultata, sasvim drukčije postavljaju mogućnosti manje štetnosti alternativnih duhanskih proizvoda. Mogućnost za aktivne pušače uime odvikavanja od štetne navike, a nipošto regrutiranje novih ovisnika odnosno korisnika. Taj su balans pojedine države uspješno regulirale, a korak prema široj slici i smanjenju štete od pušenja čini Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.

Dokument koji je donesen 2023. godine u svojem uvodu izrijekom navodi kako se; “prevencija, smanjenje rizika i postupci liječenja ovisnosti ne mogu učinkovito razvijati bez integracije novih znanja, koja uključuju razumijevanje ovisnosti te razvoj inovativnih preventivnih i tretmanskih strategija. Usvajanje novih objektivnih činjenica kroz praćenje, vrednovanje i istraživanje ključno je za razradu i prilagodbu javnih politika na ovom području”.

Smanjenje štete od pušenja u ciljevima Strategije navedeno je smanjenjem broja smrti povezanih s pušenjem i povećanjem izrečenih sankcija u slučaju prodaje alkohola, cigareta i srodnih proizvoda maloljetnima.

Strategija prepoznaje važnost borbe protiv pušenja ističući kako je potreban multidisciplinaran pristup te praćenje novih mogućnosti o primjeni postojećih i novih metoda prevencije i kontrole.

Loading...