Kemičar Milenko Korica usporedio sastav cigareta i e-cigareta

Para e-cigareta manje je štetna od duhanskog dima

Marija Mihelić

Svima je poznato da je konzumiranje cigareta štetno. Zanimljivo je da, iako nikotin stvara ovisnost, istovremeno ne šteti toliko zdravlju. Da bismo dobili jasniju sliku, razgovarali smo s Milenkom Koricom, asistentom na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. On ističe da se pušenje ne smije smatrati dobrom životnom navikom, ali naglašava da se nikotin brzo eliminira iz tijela dok ostali kemijski spojevi imaju štetniji utjecaj na zdravlje.

Osim nikotina, u komercijalno dostupnim cigaretama nalaze se i puno opasniji spojevi poput katrana, ugljičnog dioksida, ugljičnog monoksida, cijanovodika, formaldehida pa i amonijaka kao i tragovi teških metala poput arsena ili kadmija. Dok ugljični dioksid izaziva gušenje, nikotin to ne čini, objašnjava.

Uspoređuje konzumaciju cigareta s konzumacijom kave gdje kofein kao i nikotin može izazvati osjećaj umora, razdraženost ili glavobolju ako se konzumira u nedovoljnim količinama kod osoba koje su naviknule svoj organizam na njih kroz duži period. Slično tome, nikotin može izazvati ovisnost, pa pušači često posežu za cigaretom kako bi se nosili sa stresom, poručuje Korica.

Što se tiče e-cigareta koje ne sadrže ostale štetne kemikalije poput klasičnih cigareta, Korica smatra da su one manje štetna zamjena za tradicionalne cigarete. U e-cigaretnim otopinama nema katrana ni ostalih štetnih spojeva koji su karakteristični za klasične cigarete. Para koju proizvode e-cigarete nije toliko štetna za okolinu. Iako e-cigarete mogu izazvati suho grlo ili glavobolju kao posljedicu česte upotrebe, Korica zaključuje da su one manje štetne od tradicionalnih cigareta.

- Znanstveni aspekti podržavaju tvrdnje o štetnosti cigareta i relativno manjoj štetnosti e-cigareta. Studije su pokazale da katran, ugljični monoksid i cijanovodik, koji su prisutni u cigaretama, imaju izravan štetan učinak na respiratorni sustav i srce. Uz to, nikotin je tvar koja stvara ovisnost. Što se tiče e-cigareta, istraživanja su pokazala da su one manje štetne jer ne sadrže katran i druge štetne spojeve prisutne u tradicionalnim komercijalnim cigaretama.

Milenko Korica

Međutim, određena znanstvena istraživanja upozoravaju da dugotrajna uporaba e-cigareta može dovesti do oštećenja pluća i srca također te da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se potvrdila dugoročna sigurnost njihove uporabe, zaključio je naš sugovornik.

Loading...