Kako je nastao pristup smanjenja štete

Harm reduction - povijest termina koji je spasio brojne živote

Ivana Rimac Lesički

Harm reduction postao je termin koji se sve više koristi u stručnoj, ali i javnoj komunikaciji kad su u pitanju štetne navike i rašireni javno zdravstveni problemi. Nezdravi izbori pa tako ni njihove posljedice na zdravlje nisu nastali preko noći, neovisno o kojem štetnom faktoru govorili.

Ovaj termin kod nas je utvrđen kao “smanjenje štete” i prioritetno se, zasad, u diskursu nalazi mahom kad se govori o pušenju. Budući da nije riječ samo o terminu nego o cijelom pristupu, kojem je ultimativni cilj pomoći čovjekovu zdravlju, važno je osvrnuti se na njegov nastanak i tijek razvoja.

Sam nastanak koncept smanjenja štete vezuje se uz pojavu metadona kao zamjenske terapije heroinskim ovisnicima u SAD-u 60ih godina, ali u fokus javnosti ponajprije dolazi desetljećima kasnije epidemijom HIV infekcije. Tada smrtonosna bolest bila je globalno ozbiljna prijetnja životu i zdravlju ljudi, a mahom je bila prisutna i širila se nekontrolirano među heroinskim ovisnicima. Jednako tako i druge zarazne bolesti što je do pojave HIV-a smatrano “dijelom problema ovisnika”.

Novi model za javno zdravlje

Nepoznata bolest, smrtonosna, nekontroliranog širenja, bila je poticaj za kreiranje sasvim drukčijeg načina javno zdravstvene reakcije. Dotadašnji fokus na problem ovisnosti bilo je jedino liječenje odnosno prestanak ovisnosti. Iako se to pokazivalo neučinkovitim pa i mučnim za mnoge, ništa izuzev detoksikacijskih programa naprosto nije postojalo.

Navalom jeftinog heroina posebno je bilo pogođeno područje britanskog Liverpoola koji je, unatoč ponosu na dugu javno zdravstvenu povijest još od 19. stoljeća, 80ih postao heroinski centar i apostrofiran kao “najnezdraviji grad”.

Profesor s tamošnjeg sveučilišta, John Ashton, tada je predstavio novi model za javno zdravlje - okolišne promjene i terapeutske intervencije. S kolegama, među kojima su i oni iz SAD-a, osmislio je program informiranja ovisnika o zaraznim zdravstvenim posljedicama njihove ovisnosti te im dijelio čist pribor kako bi ih zaštitio od tog dijela ozbiljnih rizika. Ta intervencija kasnije će dobiti naziv Merseyev model smanjenja štete. Naziv dolazi od Merseya, jednog od gradova liverpulskog dijela, s visokim brojem ovisnika u odnosu na broj stanovnika.

U isto to vrijeme, 80ih godina, jednako su pokušavali i činili i u Nizozemskoj, a potom se ovakav javno zdravstveni pristup nadalje širio. No, treba reći i kako je godinama trajala argumentacija i borba s vlastima, kako zdravstvenim tako i zakonodavnim. Stoga su u nekim zemljama ovakvi koncepti u početku provođeni ilegalno sve dok se nije utvrdio i jasno vidio njihov vrijedan učinak.

Suzbijanje epidemije

U tom trenutku vremena i rastućem problemu HIV-a taj učinak bio je suzbijanje epidemije ove bolesti i stavljanje pod kontrolu. Ogroman napredak dao je podstrek smanjenju štete koji se otada veže uz niz drugih zdravstvenih stanja i problema, a ne isključivo za opijatsku ovisnost.

Tako će se vremenom smanjenjem štete smatrati i izum te korištenje SPF zaštitnog faktora radi sprečavanja kožnih bolesti i melanoma, a za što je dotad jedino moguće bilo “zabraniti” izlaganje suncu što je, dakako, nemoguće. Ili nastanak light prehrambenih proizvoda te hrane sa smanjenim količinama šećera, masti, a u konačnici i soli. Umjesto potpunog izbjegavanja pojedinih namirnica cilj je smanjiti štetu na zdravlje njihovim konzumiranjem.

Štetne odluke i izbori konceptom smanjenja štete kroz desetljeća su dobili realnu i održivu alternativu isključivoj zabrani i osudi. Smanjenje štete kao koncept, kao i druge medicinske intervencije, nije “zatvorena knjiga” nego način koji zahtijeva konstantan razvoj, utemeljen na dokazima. Dijelom i iz tog razloga ne postoji jedna i vječna definicija s kojom je cijeli svijet znanosti suglasan. Upravo zato i jer se širina područja za koje se iznalazi korist od njegove primjene mijenja i otkriva, a što je posljednjih godina činjenica kad je riječ o nikotinskoj ovisnosti odnosno pušenju.

Jedna od vrijednih mogućnosti

Kao globalan javno zdravstveni problem pušenje desetljećima unazad traži različite učinkovite intervencije kako bi se smanjio štetan utjecaj na zdravlje. Ni posljedica pušenja po zdravlje nisu otkrivene u jednom mahu te se utvrđuju i dan danas. Smanjenje štete kao jedna od vrijednih mogućnosti sve je prisutnija u nizu zemalja svijeta. I upravo kao i kroz povijest ovog koncepta tako se i danas pokazuju različiti napretci i stavovi kad je riječ o smanjenju štete od pušenja. Neke su zemlje poput Švedske, Velike Britanije, Japana odmaknule u intervencijama koristeći e-cigarete i druge alternativne duhanske proizvode kao pomoć u prestanku pušenja ili kao sigurniju opciju pušačima dok je u drugima pristup problemu pušenja i dalje ostao na pukoj zabrani i izjednačavanju svih proizvoda.

No, raste broj znanstvenih radova i istraživanja budući su zemlje koje su primjenile koncept smanjenja štete od pušenja u ovom obliku, pokazale rezultate u smanjenju broja pušača i padu pojavnosti zdravstvenih posljedica povezanih s pušenjem.

Loading...