biram bez dima

biram bez dima

Mi smo za znanstveni pristup i dijalog o smanjenju pušenja

Mi smo za znanstveni pristup i dijalog o smanjenju pušenja

Pušenje je štetno po zdravlje, nikotin izaziva ovisnost i svaki oblik konzumacije duhanskih i nikotinskih proizvoda, faktor je rizika za razvoj kroničnih bolesti.

Svijet je do ovih činjenica došao na temelju znanstvenog interesa koji je potaknuo istraživanja i donio jasne zaključke.

Znanstveni impuls, kao pokretač propitivanja koji dovodi do promjena u zdravstvenom i društvenom statusu pušenja, započeo je 1950. godine. Otada su uslijedili nebrojeni radovi i studije kao jedini alat znanosti koji omogućuje donošenje utemeljenih odluka s utjecajem na zdravlje čovjeka.

Pušenje je veliki javno zdravstveni problem u svijetu. Četvrtina stanovnika EU, starijih od 15 godina, su pušači pri čemu je u Hrvatskoj taj broj procijenjen na 36 posto.

Niz godina nije postojao odgovarajuć alat koji bi omogućio masovniju javno zdravstvenu intervenciju za smanjenje problematike pušenja u društvu. Takav pomak dolazi standardizacijom alternativnih bezdimnih proizvoda koje karakterizira izostanak procesa sagorijevanja. Niz je znanstvenih radova koji upravo te proizvode (e-cigarete, grijane duhane i nikotinske vrećice) smatraju manje štetnim alternativama cigaretama. Namijenjeni su isključivo pušačima koji se dosadašnjim metodama ne uspjevaju riješiti ove ovisnosti.

Znanstvena baza Cochrane, revizijom 78 istraživanja i kliničkih studija s ukupno više od 22 tisuće sudionika, utvrdila je dokazanu učinkovitost ovih proizvoda kao pomoć za prestanak pušenja.

Na bazi toga, vjerujući u manju štetnost i povećanu mogućnost potpunog izlaska iz nikotinske ovisnosti, sve veći broj zemalja diljem svijeta uvodi intervencije kojima potiče prelazak ovisnih pušača na bezdimne proizvode. U Hrvatskoj raste svjesnost o tom potencijalu, no i dalje postoji otpor zdravstvenih vlasti na jači iskorak.

Što je naš zadatak? Potaknuti daljnji interes znanstvenika i eksperata, objektivno pratiti rezultate njihova rada i učiniti ih dostupnima javnosti, zastupati pravo na informiranost te poticati korištenje i primjenu stručnog znanja i zaključaka u kreiranju javno zdravstvenih mjera i politika, cilj je ove platforme. Pratit ćemo globalnu i domaću znanost o bezdimnim proizvodima i njihovom potencijalu za pušače, informirat ćemo ključne dionike i poticat raspravu o toj temi u Hrvatskoj. Tabu teme u znanosti pa onda ni u društvu ne bi trebale postojati, posebno ako se te teme tiču zdravlja milijuna ljudi, kao što je to slučaj kod pušenja.

Nastojat ćemo realizirati te ciljeve konstruktivnim dijalogom i kontinuiranim validnim informiranjem upravo u skladu s Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti do 2030. godine koja prepoznaje: usvajanje novih objektivnih činjenica kroz praćenje, vrednovanje i istraživanje kao ključno za razradu i prilagodbu javnih politika na ovom području.

Loading...