We are innovation

Štetni mitovi o vapingu među pušačima

Udruga We are innovation, stručna mreža više od 30 stručnih udruga i think-tankova diljem svijeta, provela je u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta IPSOS sveobuhvatno istraživanje među pušačima o njihovim stavovima o rizicima vapinga u usporedbi s tradicionalnim cigaretama. Istraživanje je provedeno na uzorku od gotovo 27 tisuća pušača u 28 zemalja, među kojima je i Hrvatska. Rezultati su dostupni na web stranici We are innovation.

Rezultati su pokazali da čak 74 posto pušača vjeruje da je vaping jednako štetan ili čak štetniji od pušenja tradicionalnih cigareta. To je vrlo štetan mit koji ”zarobljava” pušače u njihovoj ovisnosti jer je znanost (Cochrane library) dokazala da je za pušače koji žele prestati pušiti korištenje e-cigareta najučinkovitiji put i manje štetna alternativa.

Postotak pušača koji vjeruju u ovaj mit nejednak je među zemljama sudionicama ovog istraživanja. Veći broj pušača vaping jednako ili štetnijim od cigareta percipiraju ispitanici u zemljama gdje pušači imaju ograničeniji pristup službenim informacijama u odnosu na tamo gdje imaju slobodniji pristup.

U Velikoj Britaniji koja aktivno primjenjuje e-cigarete i druge proizvode kao alat odvikavanja te smanjenja posljedica po zdravlje od pušenja, taj je stav manje učestao.

Rezultati ove studije dodatno naglašavaju potrebu za jačanjem dijaloga o bezdimnim proizvodima kao alatu za prestanak pušenja i za smanjenje s pušenjem povezanih bolesti. Iz We are innovation naglašavaju da je za ispravljanje ovih pogrešnih percepcija nužna kvalitetna i sustavna edukacija temeljena na znanstvenim dokazima.

Loading...